Monthly Archives: July 2017

0. Talent se vždycky prosadí

Takže si přestaňte lámat hlavu tím, že jste nechodili na dobrou školu, nemáte známosti, jste příliš staří.. a vrhněte se do práce. Protože talent se prosazuje jen a pouze tvrdou prací.