29. Odpočinek dělá mistry

Tato teze není nijakou propagací flákání se či nic nedělání, protože odpočinek ze své podstaty přichází až po práci.

Je mnoho těch, co se snaží pracovat 25 hodin denně 8 dní v týdnu. Je ovšem otázkou, zdali to má smysl.

Pro manuální činnost nepochybně, neboť člověk je schopen podávat v podstatě neměnný fyzický výkon dlohé hodiny.

V oblasti intelektuální činnosti toto neplatí. Nejen, že je třeba dělat často kratší přestávky (nejen ty zmíněné v tezi č. 26), ale prostě odpočinek, leháro, nohy na stůl. Je též dobré dát si alespoň jeden den týdně “off”, stejně tak jako kompletně vypnout na 2-3 týdny v roce.

Ten čas investovaný do odpočinku se vám bohatě vřátí. Takže pamatujte, odpočinek dělá mistry!

Zpět na obsah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *